II EDYCJA SZKOLEŃ DLA MŁODYCH KIEROWCÓW

Kontynuując realizację założeń Wojewódzkiego programu działań profilaktycznych ukierunkowanych na ograniczenie zdarzeń drogowych i ich skutków z udziałem młodych kierowców w ramach kampanii p/n „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu młodych kierowców deklarujących chęć udziału w przedsięwzięciu, podjęto decyzję o rozpoczęciu II edycji szkoleń. Podobnie jak w ubiegłym roku, zostaną one zorganizowane wraz z partnerami kampanii tj. Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Polskim Związkiem Motorowym - Zarząd Okręgowy w Katowicach.
Tak więc, począwszy od dnia 27 października 2013 r. (godz. 9.00) raz w miesiącu, na terenie WORD w Katowicach przeprowadzane zostaną jednodniowe, bezpłatne szkolenia doskonalące dla młodych kierowców w wieku 18-25 lat posiadających prawo jazdy kat „B”. Szkolenie podobnie jak uprzednio, zawierało będzie elementy teoretyczne i praktyczne związane z kierowaniem pojazdem tj:
  • Jak bezpiecznie jeździć samochodem
  • Przygotowanie kierowcy i pojazdu przed jazdą
  • Czas reakcji kierowcy – teoria i praktyka
  • Pokaz ratownictwa medycznego połączony ze szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • Kontrolowany poślizg samochodem, jazda na trolejach
  • Doskonalenie precyzji i umiejętności kierowania pojazdem przy wykorzystaniu Testu Stewarda.
Spotkanie rozpocznie prelekcja na temat stanu bezpieczeństwa na śląskich drogach przez funkcjonariusza WRD KWP Katowice.
Szkolenie organizowane w ramach prowadzonej przez nas kampanii p/n „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, jest często jedyną okazją doskonalenia umiejętności „świeżo upieczonego” kierowcy w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. Daje możliwość dokształcenia pod okiem osób na co dzień związanych z obszarem zagadnień ruchu drogowego.
Zgłoszenie do udziału w projekcie należy przesłać na adres e-mail marzena.szwed@ka.policja.
gov.pl. podając w treści nr telefonu kontaktowego i deklarując udział w wybranym terminie. Terminy tegorocznych szkoleń to:
27 październik br godz. 9.00
24 listopad br godz. 9.00
14 grudzień br godz. 9.00
Ilość miejsc w szkoleniu ograniczona - o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Harmonogram na I półrocze 2014r. zostanie opublikowany na stronie internetowej http://www.slaska.policja.gov.pl/z-mlodym-kierowca/, wraz z początkiem roku 2014.