Pilotażowy program wsparcia inwestycji drogowych

 

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na wniosek jej Przewodniczącego Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, przyjęła dzisiaj pilotażowy program wsparcia inwestycji drogowych w zakresie poprawy widoczności na przejściach dla pieszych.

Podczas obrad w WORD Katowice zaprezentowano również raport ze stanu bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego oraz założenia kampanii informacyjnych dotyczących ostatnich zmian w kodeksie ruchu drogowego.

Trzy działające w naszym regionie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego przedstawiły także plany działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące między innymi pikniki edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego, zajęcia w symulatorach jazdy oraz programy dla seniorów.Posiedzenie WRBRD 1

Posiedzenie WRBRD 2Posiedzenie WRBRD 3Posiedzenie WRBRD 4Posiedzenie WRBRD 5Posiedzenie WRBRD 6Posiedzenie WRBRD 7Posiedzenie WRBRD 8Posiedzenie WRBRD 9Posiedzenie WRBRD 10Posiedzenie WRBRD 11Posiedzenie WRBRD 12Posiedzenie WRBRD 13Posiedzenie WRBRD 14Posiedzenie WRBRD 15