Warszataty Z Bezpieczeństwa Na Drodze Dla Najmłodszych

Warszataty Z Bezpieczeństwa Na Drodze Dla Najmłodszych


Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w dniu 23 listopada br. przeprowadzili w Domu Kultury w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się na rowerze najmłodszych uczestników ruchu drogowego, oraz bezpiecznych zachowań na drodze. Odbiorcami były dzieci z dąbrowskich szkół. Na koniec odbył się konkurs ze znajomości przepisów ruchu drogowego.