Zajęcia edukacyjne dla szkół – online

Zajęcia edukacyjne dla szkół – online

             Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach ze względu na duże zainteresowanie ze strony placówek szkolnych i edukacyjnych rozszerzył swoją ofertę, również o zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pierwszej pomocy w formie online.

            Zapraszamy wszystkie placówki do współpracy więcej informacji pod nr tel. (32) 359 30 16