"Bezpiecznie na drodze"

Kampania Wojewody Śląskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Śląskiego Kuratora Oświaty na rzecz popularyzacji idei oraz koordynacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim.

Partnerem kampanii jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
Patroni medialni: TVO Katowice oraz Radio Katowice.

1. Kalendarz działań w ramach kampanii „Bezpiecznie na drodze”.

2. Materiały z konferencji 1 lutego 2013r. w Katowicach:
- BRD w podstawie programowej
- Kampania - kalendarz
- KWP Katowice
- Rudzka Rowerowa Masa Krytyczna
- SP12 Rybnik - Bezpieczeństwo dzieci na drodze
- ZSM-E w Sosnowcu