Pilotażowy program wsparcia inwestycji drogowych

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na wniosek jej Przewodniczącego Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, przyjęła dzisiaj pilotażowy program wsparcia inwestycji drogowych w zakresie poprawy widoczności na przejściach dla pieszych.

Podczas obrad w WORD Katowice zaprezentowano również raport ze stanu bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego oraz założenia kampanii informacyjnych dotyczących ostatnich zmian w kodeksie ruchu drogowego.

Trzy działające w naszym regionie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego przedstawiły także plany działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące między innymi pikniki edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego, zajęcia w symulatorach jazdy oraz programy dla seniorów.

Posiedzenie WRBRD 1
Posiedzenie WRBRD 1
Posiedzenie WRBRD 2
Posiedzenie WRBRD 2
Posiedzenie WRBRD 3
Posiedzenie WRBRD 3
Posiedzenie WRBRD 4
Posiedzenie WRBRD 4
Posiedzenie WRBRD 5
Posiedzenie WRBRD 5
Posiedzenie WRBRD 6
Posiedzenie WRBRD 6
Posiedzenie WRBRD 7
Posiedzenie WRBRD 7
Posiedzenie WRBRD 8
Posiedzenie WRBRD 8
Posiedzenie WRBRD 9
Posiedzenie WRBRD 9
Posiedzenie WRBRD 10
Posiedzenie WRBRD 10
Posiedzenie WRBRD 11
Posiedzenie WRBRD 11
Posiedzenie WRBRD 12
Posiedzenie WRBRD 12
Posiedzenie WRBRD 13
Posiedzenie WRBRD 13
Posiedzenie WRBRD 14
Posiedzenie WRBRD 14
Posiedzenie WRBRD 15
Posiedzenie WRBRD 15

Data zamieszczenia:

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich