Spotkania z Młodymi Kierowcami

W sobotę tj. 18 sierpnia br. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, 13 młodych kierowców uczestniczyło w pierwszym szkoleniu organizowanym w ramach kampanii p/n „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. Na spotkanie przybyli mieszkańcy nie tylko miasta Katowic, ale także z odległych miejscowości m.in z Rybnika, Wojkowic, Gliwic, Sosnowca. Wszyscy, bez wyjątku, spragnieni wiedzy motoryzacyjnej i w doskonałych humorach. Uroczystej inauguracji cyklu szkoleń dokonał gospodarz obiektu Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego mgr inż. Roman Bańczyk, który przybliżył uczestnikom tematykę spotkania i zachęcił do aktywnego uczestnictwa.

Następnie, chcąc nakreślić młodym kierowcom powagę sytuacji i konieczność ciągłego doskonalenia swoich umiejętności przedstawiciel Wydziału Ruchu Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Włodzimierz Mogiła, wygłosił pogadankę na temat stanu bezpieczeństwa na śląskich drogach. Podczas swojego wykładu, zwrócił uwagę nie tylko na dane statystyczne dotyczące ilości zdarzeń drogowych do których dochodzi na naszych drogach, ale również na aspekt prawny, psychologiczny i moralny dotyczący sytuacji w jakiej znajduje się sprawca wypadku drogowego.

Następnie, głos zabrał instruktor WORD w Katowicach Zygmunt Szywacz, który udzielił przybyłym instruktażu w zakresie bezpiecznego poruszania się pojazdami, podkreślając doniosłość tego niezwykle istotnego tematu. Dla potwierdzenia słuszności swoich argumentów wykład poparł przedstawionym materiałem filmowym i zdjęciami foto z wypadków drogowych przestrzegając uczestników przed nierozwagą i lekceważeniem zasad bezpieczeństwa na drodze. Zaakcentowany został również problem kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Słuchacze podczas wykonywania zadań na urządzeniach do badania czasu reakcji kierowcy „na własnej skórze” przekonali się, iż wpływ na ich refleks może mieć wiele różnych czynników mających ogromne znaczenie na odbierane bodźce świetlne i dźwiękowe.

Niezwykle istotnym elementem tego spotkania, było szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonej przez ratowników drogowych Automobilklubu Śląskiego z Polskiego Związku Motorowego w Katowicach. Prowadzący szkolenie ratownicy drogowi Piotr Stafin oraz Danuta Kaczmarska wraz ze swoimi młodymi asystentami, z pasją prezentowali swoje umiejętności i udzielali instruktażu w zakresie postępowania m.in. podczas wypadku drogowego, wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej (na fantomie), wydostania osoby z pojazdu, uwolnienia motocyklisty z kasku, ułożenia ofiary w pozycji bezpiecznej, postępowania w przypadku złamań, zadławień, ukąszeń itd. Każdy z uczestników szkolenia pod okiem ratowników przećwiczył elementy wchodzące w plan szkolenia.

Ostatnim punktem szkolenia była jazda na trolejach na placu manewrowym WORD-u. Tu młodzi kierowcy mieli możliwość uzyskania wskazówek dotyczących manewrowania kierownicą pojazdu i operowania pedałami gazu i hamulca jak i przećwiczenia wyprowadzania pojazdu z poślizgu w obecności instruktorów WORD-u Jacka Wójcika i inspektora ds. BRD Piotra Prętkiego. Ten element szkolenia miał uświadomić młodym ludziom, iż nie są jeszcze nieomylnymi kierowcami i nadal muszą doskonalić swoje umiejętności, a przećwiczony manewr wyprowadzenia samochodu z poślizgu jest tylko jedną z wielu sytuacji na jakie mogą napotkać na drodze.

Przedmiotowe szkolenia nie bez przyczyny zostały skierowane do młodych kierowców, gdyż jak wynika z przeprowadzonej analizy statystyki zdarzeń drogowych za lata 2001-2010, to właśnie kierujący pojazdami mechanicznymi w wieku 18-25 lat są sprawcami co czwartego wypadku na śląskich drogach. Poruszone podczas szkolenia zagadnienia mają uświadomić młodym ludziom ograniczone umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz obniżyć skłonność do szybkiej i brawurowej jazdy i podejmowania ryzyka na drodze.

Mamy nadzieję, że poruszone w czasie szkolenia zagadnienia okazały się zarówno pomocne jak i interesujące dla jej uczestników, którym organizatorzy przedsięwzięcia życzą SZEROKIEJ DROGI.


Data zamieszczenia:

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich