Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizując dyrektywy Organizacji Narodów Zjednoczonych podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „ Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, który w Polsce obchodzony będzie w dniach 5-11 grudnia 2011r. W roku 2011 Tydzień BRD ustalany jest na szczeblach państwowych, (w latach poprzednich Tydzień BRD był ogłaszany przez Radę ONZ).

Na tle innych państw europejskich Polska jest krajem, w którym występuje ciągle zbyt duże zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Według wskaźnika osób zabitych na 100 wypadków drogowych zajmujemy jedno z ostaniach miejsc ( w 2010r była to najwyższa ilość- 10,1).Szacuje się, że w 2020r obrażenia doznane w wyniku wypadków drogowych zajmą 3 miejsce wśród chorób (w 1990r – 9 miejsce). Każdego roku na drogach całego świata ginie około 1,3 min osób z czego w samej tylko Unii Europejskiej ponad 39 tys. osób. W Polsce w wypadkach drogowych ginie około 4000 tys osób. Ta sytuacja jest dużym złożonym problemem wymagającym podejmowania szeregu działań ukierunkowanych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa poprzez organizacje rządowe, samorządowe i społeczne jak również przez osoby fizyczne. Ważne i istotne miejsce w tej działalności ma profilaktyka – przeciwdziałanie i ograniczanie ilości zdarzeń drogowych oraz ich skutków.

Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest niewątpliwie okazją do zwrócenia uwagi uczestnikom ruchu drogowego jak ważnym jest by w czasie codziennych zajęć pamiętać o tym by ich realizacji często ściśle związanej z koniecznością uczestnictwa w ruchu drogowym towarzyszył zdrowy rozsądek i wyobraźnia oraz troska o życie i zdrowie innych ludzi.

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach pod patronatem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyda przy tej okazji kodeks rowerzysty dla najmłodszych użytkowników dróg, który w związku ze zmianami przepisów dotyczących poruszania się rowerów po drogach jest niezmiernie potrzebny dla poprawy ich bezpieczeństwa. Kodeks będzie przekazywany do szkół na terenie Województwa Śląskiego, jak również będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej.

 

 

 

Działania Śląskiej Policji:

 W dniu 07 grudnia 2011 w ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadzili spotkanie z uczniami tej szkoły. W czasie prelekcji za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiono stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania uczestników ruchu drogowego skutkujące niebezpiecznymi sytuacjami na drodze często kończącymi się tragicznie. Biorący udział w spotkaniu uczniowie uczestniczyli w konkursie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz mieli możliwość skorzystania z alkogogli- urządzeń imitujących sposób spostrzegania człowieka będącego pod działaniem alkoholu. Uczniom biorącym udział w konkursie i pokazie przekazano kamizelki odblaskowe, a pozostałym płyty DVD z filmem „ Bez powrotu”, który został wyświetlony na koniec prelekcji.

W spotkaniu wzięło udział ponad 70 uczniów, u których ta prelekcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem.

 

KRBRD w tym okresie planuje:

Udział w akcji społecznej pod nazwą „Bezpiecznie – Chce się żyć!” – programie edukacyjnym dla dzieci „Moda na odblaski”.


Data zamieszczenia:

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich