XVI Wojewódzki Finał Turnieju Motoryzacyjnego

      W dniu 19 maja 2012r w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, odbył się XVI Wojewódzki Finał Turnieju Motoryzacyjnego. Brały w nim udział najlepsze drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego, które zostały wyłonione w drodze wcześniejszych eliminacji powiatowych i okręgowych. W turnieju brało udział 9 drużyn. Uczniowie tych szkół w trakcie wojewódzkiego finału wykonywali zadania konkursowe polegające na rozwiązaniu testu z zakresu przepisów ruchu drogowego, historii motoryzacji, demonstrowali praktyczne sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, odpowiadając również na pytania teoretyczne z tego obszaru. Wykonywali czynności w zakresie obsługi codziennej pojazdu (wybranym losowo - motocyklu, motorowerze, samochodzie osobowym) łącznie z ujawnieniem usterek. Ponadto zawodnicy wykazywali się umiejętnościami jazdy sprawnościowo-szybkościowej na motorowerze po wyznaczonym torze, oraz samochodem z talerzem stewarda, gdzie sędziowie oceniali poziom umiejętności radzenia sobie z przejazdem między przeszkodami. Pierwsze miejsce w zajęli uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, drugie miejsce uczniowie Zespołu Szkół Ogólnotechnicznych z Lublińca, trzecie miejsce uczniowie Zespołu Szkół zawodowych z Wodzisławia Śląskiego. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach ufundował nagrody dla uczestników.


Data zamieszczenia:

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich