III Posiedzenie WRBRD 2014

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                     Katowice, 23.10.2014r.

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

 

 

 

PROTOKÓŁ

 Z III POSIEDZENIEA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2014r.

 

 

23 października 2014r., o godzinie 12:00, w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się trzecie w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie otworzył w imieniu Przewodniczącego WRBRD – Stanisław Dąbrowa Członek Zarządu Województwa Śląskiego, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).

Zaproponowano następujący program spotkania:

1.      Otwarcie posiedzenia – Marszałek Województwa Śląskiego.

2.      Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.

3.      Działania ratownicze podczas wypadków z udziałem pojazdów elektrycznych i hybrydowych – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej.

4.      Przedstawienie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych przez jednostki samorządów powiatowych – Sekretarz Rady.

Program został przyjęty bez zmian.

Następnie Wicemarszałek przekazał głos przedstawicielowi KWP  Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego, który omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, przedstawił statystyki zdarzeń drogowych oraz zaprezentował prowadzone działania profilaktyczne i prewencyjne (prezentacja w załączniku).

Kolejnym punktem posiedzenia było wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, niestety ze względu katastrofę budowlaną i zaangażowanie służb ratowniczych w niesienie pomocy poszkodowanych, na posiedzenie nie mogli przybyć przedstawiciela KWPSP, wystąpienie to zostało przełożone.

            Następnie Sekretarz WRBRD przedstawił działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowane przez jednostki samorządów powiatowych i podległych im gmin (plan działań w załączniku).

Po prezentacji Wicemarszałek przeszedł do przedostatniego punktu posiedzenia - spraw bieżących. Głos zabrał Sekretarz Rady informując, że zapowiedziane na poprzednim posiedzeniu wystąpienie Jerzego Kocygi – przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP O.T. w Częstochowie zostało zaplanowane na następne spotkanie WRBRD, po tej informacji zakończono posiedzenie.

 

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich