II Posiedzenie WRBRD 2016

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                         Katowice, 30.06.2016r.

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

  

 

PROTOKÓŁ

 Z II POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2016r.

  

30 czerwca 2016r., o godzinie 13:30, w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się drugie w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie w imieniu Przewodniczącego otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).

Zaproponowano następujący program spotkania:

1.      Otwarcie posiedzenie – Marszałek Województwa Śląskiego.

2.      Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.

3.      Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2016r. – podjęcie stosownych uchwał.

4.      Zatwierdzenie planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2016r. ze środków niewykorzystanych w roku ubiegłym – podjęcie stosownych uchwał.

5.      Sprawy bieżące.

6.      Zakończenie posiedzenia.

Program został przyjęty bez zmian.

Prowadzący spotkanie Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa przekazał głos Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  Katowicach inspektorowi Andrzejowi Trzcińskiemu.

Prelegent omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, przedstawił również statystyki zdarzeń drogowych w województwie śląskim. Naczelnik poinformował o efektach prowadzonych działań profilaktycznych i prewencyjnych.

(prezentacja w załączniku).

Po tym jak członkowie WRBRD zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa na śląskich drogach, prowadzący spotkanie przeszedł do kolejnych punktów posiedzenia:

- Zatwierdzenia  planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w: Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2016r.

- Zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2016r. ze środków nie wykorzystanych w roku 2015.

Przed przystąpieniem do głosowania Dyrektorzy WORD-ów omówili szczegółowe plany wydatków.

Uchwały za przyjęciem planów wydatków zostały przyjęte jednogłośnie.

            W sprawach bieżących głos zabrał Sekretarz Rady przedstawiając pismo Starosty Gostynińskiego w którym opisuje on powołaną do życia Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem jej działań jest pomoc w realizacji założeń Narodowego Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Sekretarz podsumowując zachęcał do podejmowania tego typu inicjatyw. (pismo Starosty Gostynińskiego w załączniku)

Po tym wystąpieniu Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa zakończył posiedzenie.

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich