I Posiedzenie WRBRD 2017

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                 Katowice, 29.05.2017r.

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

 

   

PROTOKÓŁ

 Z I POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2017r.

  

 

29 maja 2017r., o godzinie 12:00, w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie w imieniu Przewodniczącego otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).

Zaproponowano następujący program spotkania:

1.      Otwarcie posiedzenie – Marszałek Województwa Śląskiego.

2.      Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.

3.      Przedstawienie „Programu Realizacyjnego WRBRD na lata 2017-2018” – Sekretarz Rady.

4.      Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2017r. – podjęcie stosownych uchwał.

5.      Zatwierdzenie planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2017r. ze środków niewykorzystanych w roku ubiegłym – podjęcie stosownych uchwał.

6.      Sprawy bieżące.

Zakończenie posiedzenia

Program został przyjęty bez zmian.

Prowadzący spotkanie Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa przekazał głos Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  Katowicach Komisarzowi Sławomirowi Zagrobelnemu. Prelegent omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, przedstawił również statystyki zdarzeń drogowych w województwie śląskim. Naczelnik poinformował o efektach prowadzonych działań profilaktycznych i prewencyjnych.

(prezentacja w załączniku).

Po tym jak członkowie WRBRD zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa na śląskich drogach, prowadzący spotkanie przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia tj. „Programu Realizacyjnego”. Sekretarz Rady przedstawił wstępny „Program Realizacyjny na lata 2017-2018” (prezentacja w załączniku), poprosił również aby wszelkie ewentualne uwagi do programu zgłosić do 14 czerwca.

Po wystąpieniu Sekretarza Rady Prowadzący spotkanie przeszedł do kolejnych punktów posiedzenia:

- Zatwierdzenia  planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w: Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2017r.

- Zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2017r. ze środków nie wykorzystanych w roku 2016.

Uchwały za przyjęciem planów wydatków zostały przyjęte jednogłośnie.

Po tym wystąpieniu Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa zakończył posiedzenie.

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich