I Posiedzenie WRBRD 2022

Pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego - Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach, Jakuba Chełstowskiego, odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczył i wygłosił referat Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, będący jednocześnie Zastępcą Przewodniczącego Komisji Infrastruktury oraz Członkiem Podkomisji stałej do spraw transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty. Sekretarz Rady - Janusz Freitag (Dyrektor WORD Katowice) przedstawił projekt Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zapoznał Członków Rady z planami wydatków śląskich WORDów na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Omówione zostały także zasady Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Natomiast insp. Dominik Łączyk – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, zapoznał Radę ze stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim na tle Polski w latach 2017-2021.

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim na tle Polski w latach 2017-2021 - wykres
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim na tle Polski w latach 2017-2021 - wykres
Prezentacja Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach
Prezentacja Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach
Plan wydatków WORD Katowice na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
Plan wydatków WORD Katowice na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – Marszałek Województwa Śląskiego - Jakub Chełstowski
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – Marszałek Województwa Śląskiego - Jakub Chełstowski
Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek
Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek
Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - Janusz Freitag
Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - Janusz Freitag
7.	Członkowie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach
7. Członkowie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim na tle Polski w latach 2017-2021
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim na tle Polski w latach 2017-2021
Członkowie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach
Członkowie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach
Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Poseł na Sejm RP
Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Poseł na Sejm RP
Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Poseł na Sejm RP
Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Poseł na Sejm RP
Prezentacja Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach
Prezentacja Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

 

I posiedzenie WRBRD 2022

 Protokół nr 1/2022

z I posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

 
PROGRAM POSIEDZENIA
1. Otwarcie posiedzenia – Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
2. Wystąpienie Posła na Sejm RP Jerzego Polaczka – Zastępcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury.
3. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – Założenia projektu i realizacja – Dyrektor WORD Katowice Janusz Freitag i Zastępca Dyrektora WORD Katowice Grzegorz Cius.
4. Informacja o przyjęciu przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 - Sekretarz WRBRD Katowice Janusz Freitag
5. Informacja na temat powołania Zespołu do pracy nad Wojewódzkim Programem Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030 - Sekretarz WRBRD Katowice Janusz Freitag
6. Stan realizacji programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przez zapewnienie właściwej widoczności pieszego na przejściach dla pieszych i w bezpośrednim otoczeniu - finansowanego ze środków przekazanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego na Śląsku – Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Lesław Kmieć.
7. Planowane wydatki WORD Katowice, WORD Bielsko-Biała i WORD Częstochowa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2022 roku – Dyrektor WORD Katowice Janusz Freitag.
8. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego za 2021 rok – Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
9. Sprawy bieżące - analiza pism i wniosków, które wpłynęły do Sekretariatu WRBRD w Katowicach.
10. Zakończenie posiedzenia.
 
1. Otwarcie posiedzenia.
Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – otworzył Posiedzenie oraz powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD w szczególności Pana Jerzego Polaczka – Posła na Sejm RP oraz przedstawił Program Posiedzenia.
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
 
2. Wystąpienie Posła na Sejm RP Jerzego Polaczka.
Przewodniczący oddał głos Panu Posłowi Jerzemu Polaczkowi, który podsumował rok pracy Komisji Infrastruktury oraz Podkomisji stałej do spraw transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty. Przedstawił także zmiany w przepisach dotyczące ruchu drogowego oraz plany i propozycje legislacyjne, nad którymi Komisje będą pracować w 2022 roku.
 
3. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – Założenia projektu i realizacja.
Dyrektor WORD Katowice – Janusz Freitag oraz Zastępca Dyrektora WORD Katowice – Grzegorz Cius  przedstawił założenia i etapy realizacji Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Inwestycja będzie realizowana przez WORD Katowice, pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego – Jakuba Chełstowskiego. Będzie to najnowocześniejsza w Polsce placówka szkoleniowo-edukacyjna wyposażona w innowacyjny sprzęt. W ramach Krajowego Centrum BRD będą realizowane szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, doskonalenia techniki jazdy, doskonalenia kwalifikacji służb ratunkowych w zakresie użytkowania pojazdów i działań w ruchu drogowym. Nie zabraknie także szkoleń dla kierowców wykonujących zawodowo transport (osobowy i ciężarowy). Centrum zostanie wyposażone w wysokiej klasy symulatory, np.: jazdy samochodem, motocyklem, rowerem, ciężarówką, autobusem, tramwajem, pociągiem a nawet karetką pogotowia. Nowością na rynku będzie strefa przeznaczona tylko symulacjom wypadków i zdarzeń drogowych (symulator dachowania, zderzeń, poduszki powietrznej, czasu reakcji).
Krajowe Centrum BRD będzie zajmowało się badaniami i wdrożeniami, które będą miały za zadanie poprawę bezpieczeństwa na drogach. Stworzenie innowacyjnych programów symulacji jazdy w normalnych i utrudnionych warunkach pojazdami różnego typu i przeznaczenia, odzwierciedlających rzeczywiste realia drogowe miast województwa śląskiego, głównych dróg krajowych oraz najbardziej niebezpiecznych tras w Polsce. Krajowe Centrum będzie realizowało także autorski, innowacyjny program zajęć warsztatowych, dostosowany do odpowiednich grup wiekowych słuchaczy. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany zespół ekspertów. Dodatkowo, będą prowadzone zajęcia dla seniorów oraz z zakresu elektromobilności. Placówka będzie także występować w roli Centrum Konferencyjnym, w którym można zorganizować targi, kongresy oraz pokazy o charakterze motoryzacyjnym i związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 
4. Informacja o przyjęciu przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030.
Sekretarz Rady Janusz Freitag omówił Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030. Podkreślił, iż warunkiem osiągnięcia celów Narodowego programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 będzie realizacja wielu zaplanowanych działań przekładających się na trwały spadek poziomu zagrożenia na polskich drogach.
Filarami Programu są:
1. System Zarządzania Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
2. Bezpieczny Człowiek
3. Bezpieczne Drogi
4. Bezpieczny Pojazd
5. Ratownictwo i Opieka Powypadkowa
Głównym celem Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 będzie ograniczenie w ciągu dekady o 50% liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. Oznacza to, iż w roku 2030 na polskich drogach liczba ofiar śmiertelnych wypadków nie powinna przekroczyć wartości 1455, a liczba ofiar ciężko rannych nie powinna być większa niż 5317. Docelową wizją polskiej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz długoterminowych programów i strategii jest całkowite wyeliminowanie ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, co jest zgodne z dalekosiężną perspektywą europejskiej polityki transportowej, przyjętą w ramach realizacji tzw. Wizji Zero do 2050 roku.
 
5. Informacja na temat powołania zespołu do pracy nad Wojewódzkim Programem Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030.
Sekretarz Janusz Freitag poinformował o powołaniu zespołu do pracy nad Wojewódzkim Programem Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030. Szczegóły dotyczące wyznaczenia osób do zespołu, zostaną przesłane mailowo, przez Sekretariat WRBRD.
 
6. Stan realizacji programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przez zapewnienie właściwej widoczności pieszego na przejściach dla pieszych i w bezpośrednim otoczeniu - finansowanego ze środków przekazanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego na Śląsku.
Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Wojewódzkich podsumował realizację programu wsparcia drogowych inwestycji samorządowych w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych. Zaprezentowany został także raport z działań ZDW w 2021 roku oraz plany działalności na 2022 rok.
 
7. Planowane wydatki WORD Katowice, WORD Bielsko-Biała i WORD Częstochowa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2022 roku.
Dyrektor WORD Katowice Janusz Freitag, przedstawił planowane wydatki śląskich Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2022 roku.
WORD Katowice przeznaczy rekordową kwotę – 5 400 000 złotych, WORD Bielsko-Biała – 1 080 000 złotych a WORD Częstochowa – 850 000 złotych.
W ramach tych wydatków, każdy ze śląskich WORDów weźmie udział w Marszałkowskim Programie Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego.
WORDy przeznaczą pulę pieniędzy na dofinansowanie budowy, rozbudowy, przebudowy lub samego doświetlenia przejść dla pieszych. Łączna pula przeznaczona na ten projekt to 3 000 000 złotych. 
 
8. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego za 2021 rok.
Insp. Dominik Łączyk – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, zapoznał Radę ze stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim na tle Polski w latach 2017-2021.
Z prezentacji wynikało m.in., iż liczba wypadków w województwie śląskim w 2021 roku, w porównaniu z rokiem 2020, zmalała o 8,2 % a w porównaniu z 2017 rokiem – o 37,5 %.
Ogólnie w Polsce utrzymuje się także tendencja spadkowa. W naszym kraju, w 2021 roku, miały miejsce 22825 wypadki, to o 3,1 % mniej niż w 2020 roku, kiedy wystąpiły 23564 wypadki. Natomiast w porównaniu do 2017 roku (31725 wypadków), ilość wypadków zmalała o 30,5 %.
 
9. Sprawy bieżące - analiza pism i wniosków, które wpłynęły do Sekretariatu WRBRD w Katowicach
Brak wniosków, żadne pisma do Wojewódzkiej Rady BRD nie wpłynęły.
 
10. Zakończenie posiedzenia
Na tym posiedzenie zakończono.
 

          Sekretarz                                                                                  Przewodniczący

          WRBRD w Katowicach                                                                WRBRD w Katowicach

          Janusz Freitag                                                                           Jakub Chełstowski

          Dyrektor WORD Katowice                                                           Marszałek Województwa Śląskiego

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich