I Posiedzenie WRBRD 2022

Pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego - Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach, Jakuba Chełstowskiego, odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczył i wygłosił referat Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, będący jednocześnie Zastępcą Przewodniczącego Komisji Infrastruktury oraz Członkiem Podkomisji stałej do spraw transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty. Sekretarz Rady - Janusz Freitag (Dyrektor WORD Katowice) przedstawił projekt Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zapoznał Członków Rady z planami wydatków śląskich WORDów na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Omówione zostały także zasady Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Natomiast insp. Dominik Łączyk – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, zapoznał Radę ze stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim na tle Polski w latach 2017-2021.

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim na tle Polski w latach 2017-2021 - wykres
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim na tle Polski w latach 2017-2021 - wykres
Prezentacja Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach
Prezentacja Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach
Plan wydatków WORD Katowice na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
Plan wydatków WORD Katowice na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – Marszałek Województwa Śląskiego - Jakub Chełstowski
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – Marszałek Województwa Śląskiego - Jakub Chełstowski
Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek
Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek
Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - Janusz Freitag
Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - Janusz Freitag
7.	Członkowie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach
7. Członkowie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim na tle Polski w latach 2017-2021
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim na tle Polski w latach 2017-2021
Członkowie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach
Członkowie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach
Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Poseł na Sejm RP
Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Poseł na Sejm RP
Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Poseł na Sejm RP
Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Poseł na Sejm RP
Prezentacja Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach
Prezentacja Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich