Informacja dla nauczycieli przeprowadzających egzaminy na kartę rowerową

Informacja dla nauczycieli przeprowadzających egzaminy na kartę rowerową dla uczniów szkół podstawowych.

W zakładce BRD - Poradniki oraz poniżej pojawił się poradnik metodyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia z wychowania komunikacyjnego.


Data zamieszczenia:

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich