I posiedzenie WRBRD 2021

 

PROTOKÓŁ nr 1/2021

 

Z POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2021 r.

 

15-go czerwca 2021 r., o godzinie 13:00, w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (sekretariat Rady), odbyło się Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego, który powitał zebranych członków Rady.


Zaproponowano następujący program spotkania:

 

1.      Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego.

2.      Powołanie nowych Członków Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

3.      Przyjęcie nowego Regulaminu WRBRD – podjęcie stosownej uchwały.

4.      Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Katowicach, Częstochowie i Bielsku – Białej, przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2021 r. – podjęcie stosownych uchwał.

5.      Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego – Wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji

6.      Program wsparcia drogowych inwestycji samorządowych w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych – Wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich – Pana Zbigniewa Tabor

7.      Zmiany w przepisach ruchu drogowego obowiązujące od 1 czerwca 2021 roku – zwiększenie zakresu ochrony pieszego – Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Pan Janusz Freitag

8.      Sprawy bieżące.

9.      Zakończenie posiedzenia.

 

Prowadzący spotkanie Przewodniczący Rady powitał nowo powołanych członków Rady i przekazał nominacje. Przewodniczący następnie przeszedł do punktu dotyczącego nowego Regulaminu WRBRD. Wprowadzono drobne formalne zmiany, które wszyscy zebrani jednogłośnie przyjęli, po czym podjęto stosowną uchwałę. Następnym punktem było zatwierdzenie planów wydatków WORD w Katowicach, Częstochowie i Bielsku – Białej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2021 roku.

Każdy z Dyrektorów przedstawił Radzie plan wydatków zarządzanego przez siebie WORD-u.  Podczas głosowania w sprawie zatwierdzenia planów, tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji, przedstawił sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim. Zaprezentował statystyki, z których wynika, iż sytuacja na śląskich drogach uległa znacznej poprawie. W wypadkach drogowych jest o wiele mniej osób rannych i ofiar śmiertelnych. Poinformował także o efektach prowadzonych działań profilaktycznych i prewencyjnych

Po tym, jak członkowie WRBRD zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa na śląskich drogach, prowadzący spotkanie przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia, tj. omówienia programu wsparcia drogowych inwestycji samorządowych w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych. Pan Przewodniczący podkreślił znaczenie tego projektu dla bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego i skierował do samorządów zaproszenie do wspólnych działań na rzecz modernizacji przejść dla pieszych. Następnie udzielił głosu Panu Zbigniewowi Taborowi (Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich), który przekazał Członkom Rady informację na temat realizacji programu wsparcia drogowych inwestycji samorządowych w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych.                                 

Następny w kolejności, głos zabrał przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich, który przedstawił „Program poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich”.

Ostatnim prelegentem był Sekretarz WRBRD – Dyrektor WORD w Katowicach, Pan Janusz Freitag, który przedstawił zmiany w przepisach ruchu drogowego, obowiązujące od 01-go czerwca 2021. Nowe przepisy dotyczą zwiększenia zakresu ochrony pieszych.

Na zakończenie dyskusji Przewodniczący zapytał członków Rady, czy zgłaszają wolne wnioski. Nikt takiego wniosku nie złożył. Wobec tego Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Sekretarz                                                                                Przewodniczący

WRBRD w Katowicach                                                              WRBRD w Katowicach

Janusz Freitag                                                                         Jakub Chełstowski

Dyrektor WORD Katowice                                                         Marszałek Województwa Śląskiego

 

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich