I Posiedzenie WRBRD 2014

 

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                                                            Katowice, 26.03.2014r.
 Ruchu Drogowego
 w Katowicach
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKÓŁ
 Z I POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2014r.
 
 
 
 
 
 
 
26 marca 2014r., o godzinie 11:00, w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie otworzył Przewodniczący WRBRD - Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku) i oficjalnie powołał nowego członka, przedstawiciela - wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast Pana Adama Kołatkę.
Zaproponowano następujący program spotkania:
1.      Otwarcie posiedzenie – Marszałek Województwa Śląskiego.
2.      Przedstawienie projektu „Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Śląskim na lata 2013 – 2020” – Sekretarz Rady.
3.      Przedstawienie projektu „Programu Realizacyjnego na rok 2014” – Sekretarz Rady.
4.      Dyskusja nad projektami programów.
5.      Sprawy bieżące.
6.   Zakończenie posiedzenia
Program został przyjęty bez zmian.
Następnie Przewodniczący przekazał głos Sekretarzowi rady który przedstawił „Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Śląskim na lata 2013 – 2020” oraz „Program Realizacyjnego na rok 2014” (prezentacja w załączniku).
Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja na temat przedstawionych programów. W jej wyniku zaproponowano dwie zmiany tj:
a) zaproponowana przez Wicewojewodę Śląskiego Piotra Spyrę – aby w programie długofalowym ująć inwestycje dotyczących ciągów pieszo – rowerowych.
b) druga zmiana dotyczyła poprawek redakcyjnych.
Po zatwierdzeniu zmian przez Członków WRBRD, Przewodniczący rozpoczął procedurę głosowania nad przyjęciem uchwał w sprawie zatwierdzenia obydwu planów dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uchwały zostały przyjęte jednogłośnie (uchwały w załączniku).
 Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący WRBRD zwrócił się do Sekretarza o zebranie szczegółowych informacje ze wszystkich powiatów, na temat realizowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, celem dogłębnej analizy zagrożeń występujących na śląskich drogach.
Po tej dyskusji zakończono posiedzenie.
Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich