Informacja prasowa z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Informacja prasowa z dnia 8 sierpnia 2012 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruch Drogowego w Katowicach wraz z  Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach

Wszelkie wypowiedzi zawarte w tekście są autoryzowane.
Zarówno one, jak i cała treść informacji, pozostają do dyspozycji Państwa redakcji.

SZKOLENIE DLA MŁODYCH KIEROWCÓW

Kampania społeczna prowadzona przez Śląską Policję p/n „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” wśród swoich sprzymierzeńców, posiada wielkie grono oddanych sprawie partnerów, którzy dokładają wszelkich starań w propagowanie jej założeń i celów.  Jednym z nich jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego mieszczący się  w Katowicach ul. Francuska 78, który począwszy od dnia 18 sierpnia 2012 r. prowadził będzie  bezpłatne (jednodniowe) szkolenia doskonalące dla młodych kierowców - początek o godz. 09.00. W ich organizację włączył się również Polski Związek Motorowy w Katowicach. Przedmiotowe szkolenia  skierowane są do młodych kierowców w wieku 18-25 lat posiadających prawo jazdy kat „B” odbywały się będą dwa razy w miesiącu na terenie WORD Katowice. Szkolenie zawierało będzie elementy  teoretyczne i praktyczne  związane  z kierowaniem pojazdem tj:

 

  • Jak bezpiecznie jeździć samochodem – instruktaż (instruktor WORD)
  • Czas reakcji kierowcy – teoria i praktyka (instruktor WORD)
  • Pokaz ratownictwa medycznego połączony ze szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy (PZM-ot)
  • Przygotowanie kierowcy i pojazdu  przed jazdą  - teoria i praktyka (instruktor WORD)
  • Kontrolowany poślizg samochodem, jazda na trolejach – praktyka (instruktor WORD)

W czasie spotkania przeprowadzona zostanie również prelekcja na temat  stanu bezpieczeństwa na śląskich drogach przez f-sza WRD KWP Katowice.
Dlaczego prowadzimy szkolenie ? Prawo jazdy kat. B uzyskuje najwięcej osób w wieku 18 ÷ 24 lat. Osoby te powodują również najwięcej, często groźnych w skutkach wypadków drogowych.
Celem prowadzonych szkoleń będzie uświadomienie młodemu kierowcy jego ograniczonych umiejętności kierowania pojazdem, dążenie do obniżenia jego jego skłonności do podejmowania ryzyka drogowego oraz wskazanie skutków szybkiej i brawurowej jazdy pojazdem. Będą one również służyć pobudzeniu wyobraźni kierowcy oraz zwróceniu uwagi na konsekwencje wypadków drogowych - mówi dyr Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego mgr inż Roman Bańczyk.

W przypadku chęci udziału w tym przedsięwzięciu, kandydat winien się skontaktować z mł. asp. Marzeną Szwed tel. 32 200 11 33 celem potwierdzenia udziału w spotkaniu lub przesłać zgłoszenie na adres e-mail ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl Z uwagi na dużą liczbę kandydatów nie możemy zagwarantować udziału wszystkich chętnych. Harmonogram kolejnych szkoleń zostanie umieszczony na stronie internetowej https://www.word.katowice.pl/ w zakładce szkolenia, po zrealizowaniu pilotażowego spotkania.

Artykuł w formacie PDF


Data zamieszczenia:

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich