Poprawa widoczności na przejściach dla pieszych

Poprawa widoczności na przejściach dla pieszych to jeden z priorytetów Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Na najbliższym posiedzeniu WRBRD (15-ego czerwca), w siedzibie WORD Katowice, omawiany będzie także:

policyjny raport o stanie bezpieczeństwa na śląskich drogach

projekty edukacyjne dla kierowców oraz najmłodszych miłośników jednośladów.

Przypominamy, że WRBRD to gremium skupiające ekspertów z najważniejszych instytucji wojewódzkich i samorządowych mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

WRBR
WRBR

Data zamieszczenia:

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich